Projekt

Go to Brand - Branżowy program promocji Moda Polska

ANNA KARA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Umowa: POIR.03.03.03-12-0006/19

Nazwa projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty firmy Anna Kara
Cel projektu: Wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki ANNA KARA poprzez internacjonalizację jej działalności.
Planowane efekty projektu: Nawiązanie nowych kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, zwiększenie rozpoznawalności marki.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Całkowita wartość projektu: 449 900.00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 337 425.00 PLN
Okres realizacji projektu: 21.03.2019-31.12.2020